• Special discount for site design

  • azaranweb

Festivals

  • week
  • days
  • Hours
  • Minutes
  • Seconds
 

تعرفه پشتیبانی سرور های اختصاصی و مجازی آذران وب

• پیوست فنی پشتیبانی سرور

شامل نصب سیستم عامل و نرم افزارها با گزینه ها و انتخاب های پیش فرض می شود. این بخش شامل هر گزینه و انتخابی که به صورت پیش فرض در سیستم عامل نصب می گردد، می باشد. توجه نمایید که نصب، فقط از طریق نرم افزار مدیریت بسته های استاندارد در سیستم عامل انجام می شود (به عنوان مثال با استفاده از yum در CentOS و apt –get در Debian)، درصورتی که کنترل پنل در سرور نصب شده باشد، فقط از روش های استاندارد و مورد استفاده ی کنترل پنل برای نصب نرم افزار استفاده خواهد شد.

• پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته

شامل هرگونه تنظیم و پیکربندی فراتر از «نصب و پیکربندی پیش فرض» می باشد. به عنوان مثال بروزرسانی و اعمال تغییر در تنظیمات دیوار آتش، نصب گواهی SSL، بهینه سازی تنظیمات بانک اطلاعاتی و مواردی از این دست بر روی سرور میباشد .

• عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

شامل مواردی می شود مانند، بررسی سرور، بازبینی Logها، انجام مانیتورینگ و یافتن دلیل از دسترس خارج شدن سرور و امثال آن.

• بروزرسانی نرم افزاری

این بخش نیز مانند «نصب و پیکربندی پیش فرض» فقط از طریق نرم افزار مدیریت بسته های استاندارد در سیستم عامل انجام می شود (به عنوان مثال با استفاده از yum در CentOS و apt –get در Debian)، درصورتی که کنترل پنل در سرور نصب شده باشد، فقط از روش های استاندارد و مورد استفاده ی کنترل پنل برای بروزرسانی نرم افزار استفاده خواهد شد.آذران وب برای رسیدگی به اشکالات نرم افزاری، این امور رادر قالب 4 سطح پشتیبانی و یک سطح از خدمات غیرقابل ارائه تقسیم کرده است.تمام سرورهای اختصاصی، مجازی و خدمات اشتراک فضا (Collocation) تحت پوشش یکی از این سطوح خدمات نرم افزاری می باشند، در ادامه لیست خدمات رایگانی که در سطوح مختلف پشتیبانی ارائه می گردد آمده است.درصورتی که درخواست ارائه شده از سوی مشترک در سطح پشتیبانی سرویس وی نباشد، خدمات پشتیبانی آذران وب شامل دریافت هزینه، جهت پیگیری مشکل خواهد بود.نرخ پیگیری مشکلات فنی -درصورتی که در سطح پشتیبانی نرم افزاری سرویس کاربر نباشد- برای هر ساعت‌ کار فنی معادل ۱۵۰ هزارتومان می باشد؛ کوچکترین بازه ی زمانی درخواست های فنی ۳۰ دقیقه است، کلیه درخواست های کمتر از ۳۰ دقیقه، معادل ۳۰ دقیقه درنظر گرفته خواهد شد.توجه نمایید امکان ذخیره ی زمان برای درخواست های پشتیبانی وجود ندارد، و درخواست های مجزا در روزهای متفاوت با یکدیگر ادغام نخواهد شد. به عنوان مثال دو درخواست ۱۵ دقیقه ای در دو روز متفاوت معادل دو درخواست ۳۰ دقیقه ای مجزا می باشد، یا درصورت انجام یک کار فنی ۴۵ دقیقه ای در یک روز و یک کار فنی ۱۵ دقیقه ای در روز دیگر، مجموع هزینه ی صورت حساب معادل ۹۰ دقیقه خواهد بود.خدمات پشتیبانی ارائه شده در سطح مختلف در ۳۶۵ روز سال قابل ارائه می باشند، و ساعات اداری امکان ارائه خدمات را خواهد داشت و درخارج ساعت ادارای از طریق تلفن در اختیاز قرارداده شده میسر میباشد.

لیست خدمات آذران وب در سطوح مختلف پشتیبانی به شرح زیر است:

نام سرویس

سطح پشتیبانی یک

سطح پشتیبانی دو

سطح پشتیبانی سه

سطح پشتیبانی چهار

توضیحات

مانیتورینگ دائمی سرور

فقط ping و پورت 80

مانیتورینگ دائمی شبکه

 

بررسی منابع سرور

×

×

 

rebot

 

نصب مجدد

دو بار در سال

بررسی گزارشات سرور

×

×

 

بررسی امنیتی سرور

×

×

×

 

پشتیبانگیری از اطلاعات

×

×

×

×

 

بروز رسانی سیستم عامل

×

 

مدیریت Firewall

×

×

 

مدیریت Anti virus

×

×

 

نصب کنترل پنل

 

نصب نرم افزارها

×

 

بروز رسانی نرم افزارها

×

 

پشتیبانی 365روز در سال

 

تعویض سخت افزار معیوب

در صورت وجود در دیتا سنتر آذران وب

بهینه سازی وب سرویس

×

 

بهینه سازی بانک اطلاعات

×

×

 

مجازی سازی

×

×

 

هزینه ماهیانه (تومان )

214.000

890.000

2.325.000

4.600.000

 

برخی درخواست ها بصورت همزمان در چند دسته بندی قرار می گیرند. به عنوان نمونه

• انتقال وب سایت و یا سرور، شامل «نصب و پیکربندی پیش فرض» و «پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته» خواهد بود.

• پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته

• بهینه سازی سرور شامل «پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته» و «عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب» خواهد بود

• امن‌سازی سرور شامل «پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته» و «عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب» خواهد بود

نام

نصب و پیکر بندی پیش فرض

پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته

عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروزرسانی نرم افزاری

توضیحات

Apache

فقط همراه با کنترل پنل

Nginx

فقط همراه با کنترل پنل DA

Apache/Nginx

فقط همراه با کنترل پنل

Apache Tomcat

فقط همراه با کنترل پنل

IIS

 

liteSpeed

فقط همراه با کنترل پنل

Apache / Varnish

هزینه لایسنس بر عهده مشترک خواهد بود.

سیستم عامل هایی که در جدول بالا وجود ندارد، توسط تیم فنی آذران وب پشتیبانی نمی گردد.

❋ بروزرسانی فقط برای نسخه های minor همان سیستم عامل قابل انجام است، به عنوان مثال بروزرسانی CentOS 6.3 به CentOS 6.5 قابل انجام بوده اما بروزرسانی CentOS 5 به CentOS 6 و قابل انجام نمی باشد. به طورکلی، هر بروزرسانی که نیاز به نصب مجدد سرور داشته باشد قابل انجام نخواهد بود

برخی مشکلات عمومی که توسط تیم فنی آذران وب قابل پیگیری می باشد:

• اشکالات فایل سیستم

• بررسی گزارشات سرور و آمارهای مرتبط با سرور

• اشکال در حق دسترسی ها (Permissions)، مشخصات فایل ها و پوشه ها (Attribute) در جدول زیر لیست کنترل پنل هایی که توسط شرکت آذران وب پشتیبانی می گردد، آورده شده است.

نام

نصب و پیکربندی پیش فرض

پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته

عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروزرسانی نرم افزاری

توضیحات

DirectAdmin

فقط در آخرین نسخه CentOS

cPanel

 

 

 

فقط در آخرین نسخه CentOS

Plesk for Windows

تمام نسخه ها قابل پشتیبان

WebsitePanel (WSP)

تمام نسخه ها قابل پشتیبان

Solid Cp

تمام نسخه ها قابل پشتیبان

کنترل پنل هایی که در جدول بالا وجود ندارد، توسط تیم فنی آذران وب پشتیبانی نمی گردد. برخی مشکلات عمومی که توسط تیم فنی آذران وب قابل پیگیری می باشد:

• عدم دسترسی به کنترل پنل

• اعمال تغییرات در سیستم با استفاده از کنترل پنل

در جدول زیر لیست بانک های اطلاعاتی که توسط آذران وب پشتیبانی می گردد، آورده شده است.

نام

نصب و پیکربندی پیش فرض

پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته

عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروزرسانی نرم افزاری

توضیحات

phpMyAdmin

فقط همراه با کنترل پنل

phpPgAdmin

فقط همراه با کنترل پنل

RockMongo

 

mylittleAdmin

هزینه لایسنس بر عهده ی مشترک می باشد. تنها در ویندوز قابل نصب است.

smartmail

ویندور اختصاصی آذران وب

در جدول زیر لیست سرورهای FTP که توسط آذران وب پشتیبانی می گردد، آورده شده است.

نام

نصب و پیکربندی پیش فرض

پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته

عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروزرسانی نرم افزاری

توضیحات

Pure-FTPd

فقط همراه با کنترل پنل

MS FTP

فقط در ویندوز

در جدول زیر لیست سایرنرم افزارهایی که توسط آذران وب پشتیبانی می گردد، آورده شده است.

نام

نصب و پیکربندی پیش فرض

پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته

عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

بروزرسانی نرم افزاری

توضیحات

فقط همراه با کنترل پنل

BIND

فقط در ویندوز قابل نصب می باشد.

MS DNS

فقط در لینوکس قابل نصب می باشد.

SSH

فقط در لینوکس قابل نصب می باشد.

IP Tables

فقط در لینوکس قابل نصب می باشد.

CSF

فقط در ویندوز قابل نصب می باشد.

MS Windows
Firewall

فقط در لینوکس قابل نصب می باشد.

×

×

×

Nodejs

فقط در لینوکس قابل نصب می باشد.

×

×

×

Lscache

فقط در لینوکس قابل نصب می باشد.

×

×

×

NPM

فقط در لینوکس قابل نصب می باشد.

×

×

×

redis

نرم افزارهایی که در جدول بالا وجود ندارد، توسط تیم فنی آذران وب پشتیبانی نمی گردد.