• خرید
  سبد خريد شما خالی است
  • قیمت کلی :
  • 0
  • مقدار اعتبار:
  • --
 • کاربر: مهمان

تعرفه پشتیبانی نرم افزار CRM

هزینه پکیج های پشتیبانی CRM به شرح زیر می باشد:
پکیج هامدت زمانGold
Silver
Bronze
Dیک سال 2765000 2370000 1975000
Cیک سال 5000000 4290000 3575000
Bیک سال 8700000 7500000 6250000
Aیک سال 9900000 8700000 7250000
* تمامی مبالغ به تومان می باشد.

پشتیبانی پکیج ها :
وضعیت هاحداکثر مدت زمان پاسخگوییمحدودیت تعداد کاربرایمیلتلفن و فکسپشتیبان گیری روزانه
Gold2 روز کاری آذران وب پشتیبانی پکیج پشتیبانی روزانه
Silver 3 روز کاری پکیج ها آذران وب پکیج حرفه ای
Bronze 5 روز کاری تعداد کاربر پشتیبانی روزانه چند کاربر ایمیج

محدودیت تعداد کاربر برای پشتیبانی پکیج های CRM:
محدودیت تعداد کاربر
/پکیج
پکیج Dپکیج Cپکیج Bپکیج A
Gold3 15 100 تماس
Silver 3 8 30 تماس
Bronze 3 6 20 تماس

قیمتی که در هنگام سفارش مشتري در پیش‌ فاکتور منظور گرديده است، معتبر مي‌باشد .