• خرید
  سبد خريد شما خالی است
  • قیمت کلی :
  • 0
  • مقدار اعتبار:
  • --
 • کاربر: مهمان

تعرفه رویه های امنیت

نام سرویس SSL 1 / IntranetSSL
موارد استفاده
Intranet / internal
اینترانت
Leading e-commerce enabled web sites, as well as intranets and extranets
اینترانت و اکسترانت
Leading e-commerce enabled web sites conducting high volum / high value transactions
high volum / high valu
امکانات
TrustLogo worth 119$ included
TrustLogo worth
Free TrustFax Pro account worth $19.95
Free TrustFax
Secures...Single network server name
SSL Encryption128/256 bit*
Full Validation / authentication
Full Validation / authentication
Warranty
Warranty
Network Security Audit
Network Security Audit
قیمت سالیانه (ریال)3,800,000

تمامی قیمت ها به ریال می باشد .

قیمتی که در هنگام سفارش مشتري در پیش‌ فاکتور منظور گرديده است، معتبر مي‌باشد .